Skapandi greinar - listsköpun eða viðskipti?

Höfundar

  • Steinunn Hauksdóttir
  • Margrét Sigrún Sigurðardóttir

DOI:

https://doi.org/10.24122/tve.a.2022.19.2.2

Lykilorð:

Skapandi greinar, menning, hönnun, tónlist, tölvuleikir.

Útdráttur

Hugtakið creative industries hefur verið þýtt sem skapandi greinar á íslensku. Í hugmyndinni um skapandi greinar sameinast áhersla á listsköpun og viðskipti. Fræðileg umfjöllun um hugtakið skapandi greinar gefur til kynna að togstreita sé á milli þessara tveggja þátta, sköpunarinnar og viðskiptanna, sem báðir eru nauðsynlegir eiginleikar skapandi greina. Í þessari grein er leitast við að greina viðhorf einstaklinga í skapandi greinum til hugtaksins og umhverfis skapandi greina á Íslandi. Byggt er á níu viðtölum við einstaklinga innan hönnunar-, tónlistar- og tölvuleikja geirans. Greining viðtala bendir til þess að togstreitan á milli listsköpunar og viðskipta birtist í því að tölvuleikjageirinn á erfitt með að skilgreina sig sem skapandi grein, enda virðist hugtakið skapandi greinar, eins og það er notað á Íslandi, fyrst og fremst vísa til listræna hluta hugtaksins. Viðhorfsmunurinn birtist einnig í umræðu um fjármögnun og mannauð í skapandi greinum. Í tölvuleikjageiranum er skortur á menntuðu vinnuafli. Í hönnunar- og tónlistargeiranum eru hins vegar vísbendingar um að offramboð á fólki sé að ræða og þar lögðu viðmælendur einnig áherslu á aðgengi einstaklinga að styrkjum og sjóðum fremur en fjármögnun fyrirtækja líkt og í tölvuleikjageiranum. Allar greinarnar áttu það þó sameiginlegt að telja að rekstrarumhverfi í skapandi greinum væri með þeim hætti að fyrirtæki með vaxtarmöguleika flytji sig úr landi. Niðurstöður greinarinnar eru þær að áhersla innan skapandi greina á Íslandi hallist að listræna hluta skapandi greina, með þeim afleiðingum að hagnaðardrifin fyrirtæki eins og í tölvuleikjageiranum eigi erfiðara með að finna sig innan hugtaksins. Í stefnumótun í málaflokknum þarf að taka tillit til þeirrar togstreitu sem er á milli listrænna gilda og viðskipta.

Um höfund (biographies)

Steinunn Hauksdóttir

BA í listfræði frá íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands og MSí stjórnun og stefnumótun frá viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.

Margrét Sigrún Sigurðardóttir

Dósent við viðskiptafræðideild Háskóla Íslands.

Niðurhal

Útgefið

19.12.2022

Hvernig skal vitna í

Hauksdóttir, S., & Sigurðardóttir, M. S. (2022). Skapandi greinar - listsköpun eða viðskipti?. Tímarit Um viðskipti Og efnahagsmál, 19(2), 23–38. https://doi.org/10.24122/tve.a.2022.19.2.2

Tölublað

Kafli

Ritrýndar greinar